Kỷ lục thi công tượng Phật ngồi mới tại Đông Nam Á

Kỷ lục thi công tượng Phật ngồi mới tại Đông Nam Á

Dự kiến hoàn thiện trong năm 2020, Đại tượng Thích Ca tại chùa Phật Quốc Vạn Thành – Bình Phước sẽ là tượng Phật ngồi cao nhất Đông Nam Á với chiều cao 73m (trước đó là tượng Đức Phật Thích Ca tại chùa ông Núi – Bình Định). Cả 2 pho tượng đều do Vĩnh Cửu thi công chế tác.

Mặt tượng hướng về hồ Chà Là, trong quần thể khoảng 12 hecta, sẽ là điểm đến của khách thập phương từ mọi miền, đặc biệt Đông Nam Bộ. Tượng được thi công trong khoảng 2 năm với ngân sách hàng trăm tỷ đồng do một Phật tử tự nguyện xây dựng, nằm trên mặt sàn rộng 5.600m2, sau khi hoàn thiện trong năm 2020, tượng sẽ là tượng Phật ngồi lớn nhất Đông Nam Á do Cty Vĩnh Cửu xây dựng.

Với kinh nghiệm thi công những công trình tượng cao nhất Việt Nam:

  • Tượng Phật Thích Ca chùa ông Núi cao 69m (hiện tại là tượng Phật ngồi cao nhất Đông Nam Á)
  • Tượng Đức Mẹ Núi Cúi cao nhất Việt Nam với chiều cao 50m
  • Tượng Phật Thích Ca chùa Phật Quốc Vạn Thành cao 74m, dự kiến hoàn thành trong 2020, và sẽ là tượng Phật ngồi cao nhất Đông Nam Á.

Vĩnh Cửu tự tin đón nhận những công trình tượng khác với quy mô và kỹ thuật phức tạp hơn so với những công trình đã thực hiện.

Add a Comment

Your email address will not be published.