TP Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Vĩnh Cửu

TP Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Vĩnh Cửu

TP Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Vĩnh Cửu

TP Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Vĩnh Cửu

TP Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Vĩnh Cửu
TP Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Vĩnh Cửu
TP Hồ Chí Minh

Tổng diện tích: 25.000m2

Xưởng sản xuất: 10.000m2

Máy phun G.R.C: 10 bộ

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC
Gọi ngay
SMS
Chỉ đường